Hornobřízsko - skrývaná krása, utajená minulost

Hornobřízsko: Skrývaná krása, utajená minulost

Obal knihy - Hornobřízsko"Motto"

Zastavte se ve shonu všedního dne a poslechněte si povídání o historii i současnosti Hornobřízska.

Cílem této rozsahem nevelké publikace bylo ukázat lidem trochu jiný pohled na známou krajinu. Ukázat skrytý půvab a krásu, která není každému zjevná na první pohled. V této průmyslově velmi zasažené oblasti je vlídný přístup ke krajině více než potřebný.

"Výzva"

Všem, kdo mají doma staré fotografie, nákresy, tovaryšské listy apod., týkající se Horní Břízy.

Prosím dejte nám o sobě vědět, s vaším svolením si cennosti vypůjčíme, digitálně zpracujeme a v pořádku vrátíme.

V případě zájmu Vám předáme CD, na kterém budete mít své listiny či fotografie uchovány pro příští generace.

Novinky:

19. listopad 2008

Jak vypadá obrázek u Sv. Jiří po roce

Loni jsme psali o obnově křížů v okolí Horní Břízy, a končili jsme větou, "Nech´t nám kříže dlouho vydrží", bohužel nestalo se tak.

Děkujeme neznámému vandalovi.

19. listopad 2008

Úklid okolí Horní Břízy

Také jste si při svých nedělních procházkách všimli, že okolí našeho města začíná silně připomínat skládku odpadu? Nemůže za to UFO, ale někteří nezodpovědní občané Horní Břízy.

Pokud patříte k těm, kterým to vadí, pokud máte čas, chuť a dobrou náladu, přijďte nám pomoci.

Kdy?

V sobotu 22. listopadu 2008

Sraz účastníků je v 9 hodin před radnicí.

Úklid proběhne na vycházkových trasách v lese a na turistických značených cestách. Sáčky na odpadky a odvoz odpadu zajištěn. Akce se koná za každého počasí.

Nezapomeňte si vzít vlastní rukavice!

Akci pořádá Sdružení Hornobřízsko ve spolupráci s Městským úřadem v Horní Bříze.

30. květen 2007

Obnovené kříže

I když trochu opožděně, chtěli bychom touto cestou poděkovat hornobřízským skautům, kteří na základě našeho pátrání v archivních materiálech obnovili několik dřevěných křížů na původních místech. Až tedy půjdete po ledecké silnici, můžete z ní na cestu k Dubskému mlýnu zabočit "U Zeleného kříže".

Další kříž stojí naproti bývalé cihelně na silnici do Žilova v místě, kde bývala kdysi ještě cesta přes pole, zvaná "Na Dražkách". V neposlední řadě byl obnoven např. kříž na konci ulice Na Rypličce, v místě, dříve zvaném "U Křížku", dnes v samotném sousedství skautské klubovny. Je potěšitelné, že také v sousedním Žilově bylo v posledních letech obnoveno několik původních křížů. Krajina tak opět začíná ožívat svou minulostí, neboť kříže nejsou jen církevní symboly. Každý z nich má svůj příběh.

Připomíná dávnou událost, ať už s tragickým, nebo šťastným koncem. Kromě toho se jedná o velmi dobré orientační body.

Takže nechť nám kříže dlouho vydrží.

RT

29. květen 2007

Další stopa pravěkého osídlení

v okolí Horní Břízy byla zjištěna koncem roku 2006 na vrchu Špitál. Opakovanými sběry zde bylo prozatím nalezeno 114, převážně velmi drobných zlomků pravěké keramiky a 1 ks štípané industrie z narůžovělého kamene (rohovec?). Dva zlomky keramiky nesou stopy povrchové úpravy tuhováním, jeden je přímo z materiálu s příměsí tuhy. Přesná datace lokality není na základě těchto nálezů bohužel možná. Keramika pochází zřejmě z období halštatu či laténu (cca 750 až 40 př.n.l.), úlomek štípané industrie bude pravděpodobně mnohem starší, uvažovat můžeme o jeho zařazení do neolitu, či spíše do konce paleolitu, tedy starší doby kamenné. Lokalitu se zřejmě podařilo objevit na poslední chvíli, neboť je již téměř zničena.

Na většině plochy je vyoráno i podloží a zlomky keramických nádob jsou proto roztříštěny na droboučké kousky. Mohlo se jednat buď o pohřebiště, nebo o strážní bod s dobrou vyhlídkou do údolí Třemošenky a Bělé.

RT.

29. květen 2007

U svatého  JiříSvaté obrázky se vracejí

V neděli 27. května 2007 byl na své původní místo umístěn první obnovený svatý obrázek. Jedná se lokalitu "U Sv. Jiří". Zároveň probíhají poslední přípravy na rozmístění ostatních obrázků. Celkem jich bude na původních místech (zejména na rozcestích) rozmístěno sedm. Obrázky z pálené hlíny vyráběla paní keramička Tamara Havlíčková během roku 2006, dřevěné podložky a stříšky vyrobíme svépomocí buď sami, nebo za finančního přispění města (to je právě v jednání). Doufáme, že obrázky na svých místech nějaký čas vydrží a stanou se znovu důležitými orientačními body.

Zároveň prosíme všechny pamětníky, kteří by mohli podat upřesňující informace k lokalizaci sv. obrázků, zejména "U Sv. Václava" a "U Sv. Ferdinanda", aby se nám ozvali.

RT.

29. říjen 2004

Halloweenský večer

V hostinci v Žilově

7. listopadu od 14. hodin

vypukne Haloweenský ples pro děti.

29. říjen 2004

Ples místního obecního úřadu

Ples místního Obecního úřadu se koná v hostinci v Žilově

6. 11. 2004 od 20. hodin

K tanci a poslechu zde hraje hudba p. Žákovce.

29. říjen 2004

Hasičský bál v Horní Bříze

Hasičský bál se koná v Klubu v Horní Bříze

5. listopadu od 20. hodin

 K tanci hraje orchestr J. Matějky.

26. říjen 2004

Zpívání u vánočního stromu

Tradiční zpívání u vánočního stromu začíná před radnicí v Horní Bříze dne 16.12. 2004 od 18 hodin. Program bude ještě upřesněn.

21. říjen 2004

Pravěké sídliště u Žilova

Pro ty, které zajímá archeologie zde uvádím předběžnou zprávu, že na podzim letošního roku bylo v blízkosti Žilova objeveno dosud neznámé pravěké sídliště. Podle nalezených zlomků keramiky zde žili lidé již v pozdní době halštatské, tedy před 2500 lety.

1.říjen 2004

Výstava kreseb - Michal Pustay

Od 1.10. 2004 až do konce roku probíhá výstava kreseb a knižních ilustrací jednoho z ilustrátorů brožury o Hornobřízsku, Michala Pustaye, v prostorách fy TH optik, Železničářská 83 Plzeň. Přijďte se podívat.

26. srpen 2004

Josefský katastr Horní Břízy ve vztahu k místním příjmením

Další článek, který vyjde v Hornobřízském zpravodaji Vám přiblíží něco z historie našeho města.

21. srpen 2004

Krajina opět ožívá II

Při naší občasné procházce krajem Horní Břízy, jsme objevili další obnovenou památku. Červený kříž. Stejně jako kříž modrý jej obnovili někteří nadšenci a postavili jej opět na né zcela původní místo, ale o několik desítek metrů přes hlavní silnici směrem na Oboru. Ale díky za to, ze kříž stojí…

25. červen 2004

Krajina opět ožívá

Přímo na katastru Horní Břízy byl prozatím z původních přibližně deseti lidových křížků obnoven pouze Modrý kříž, bohužel nikoli na původním místě.

25. červen 2004

Jakubská pouť v Ledcích

25. července proběhne v Ledcích tradiční Jakubská pouť. Kromě moře stánků s všelikými nemožnostmi bude opět probíhat v areálu místní fary mnohem skromnější, ale i o to zajímavější akce, spojená s ukázkami lidových řemesel.

24. červen 2004

Ukončení školního roku

Dne 30.6. 2004 se v Horní Bříze uskuteční již tradiční Prázdninová párty na hřišti u Sokolovny. Rozloučení se školním rokem započne v 18 hodin, konec je plánován na 23 hodinu. Vstup je volný, v programu jsou uváděny soutěže, hry, občerstvení a také koncert oblíbené skupiny MHS.

23. červen 2004

Keramický trh

Keramický trh v Horní Bříze seuskuteční poslední červnovou neděli, tj. 27. června 2004 v době od 9.00 do 17.00 hodin v parku před restaurací Klub v Horní Bříze (nedaleko železniční stanice). Při nepříznivém počasí pak v prostorách Klubu. K dispozici bude zdarma dostatek prodejních i parkovacích míst, občerstvení bude zajištěno po celý den. Připravován je i doprovodný kulturní program, návštěvníci si budou moci prohlédnout i expozice muzea keramiky.

Akce se uskuteční za mediální podpory Radia Kiss Proton a Plzeňského deníku.

Kontakt:

Střední odborné učiliště U Klubu 302 330 12 HORNÍ BŘÍZA
tel., zázn., fax: 377955119
e-mail: souhornibriza@mbox.vol.cz

23. červen 2004

Informace ke knize

Vážení přátelé, spoluobčané, milovníci historie, milovníci Horní Břízy, mezi něž se řadím.

Na oslavách byl opět zaznamenán zvýšený nárůst zájmu o knížku HORNOBŘÍZSKO: Skrývaná krása, utajená minulost, dále pak o novinku - černá TRIČKA s tímto motivem. Pokud víte o někom, kdo zarputile shání knížku (60,-) nebo tričko (vel. M, L, XL za 150,-), dejte mu prosím na nás kontakt. Díky Vám všem.

21. červen 2004

Oslavy - 10 let městem

Oslavy HORNÍ BŘÍZA - 10 let městem se skutečně vydařily. Počasí nám přálo celý den. Začali jsme průvodem s kapelou p. Želinského na koňském povozu, za kterým cupital hornobřízský maskot HYNEK BŘÍZA Z ČERMNÉ v dobovém brnění a městským praporem v ruce. Celý průvod zakončil svoji pouť u Sokolovny, kde pokračovali oblíbení "pětatřicátníci", které doplnili mažoretky. Slavnostního zahájení se hodinu po poledni ujal pan starosta Karel Hinz, a pak už následovalo pásmo mateřských a základní školy. Od tří hodin se na jevišti představili umělci z Prahy v čele s Evou Pilarovou, následoval X-tet Víta Fialy, Koukol, 5P Pepy Pospíšila, Prima Vera Borka Bárty, atd.... Kdo přišel, viděl sám, kdo ne, může litovat. :) Od půl šesté pak naše spoluobčany bavily Ozvěny a po nich pak MDK Band. Těsně před 23. hodinou následoval závěrečný MONSTRÓZNÍ OHŇOSTROJ, který ukončil oslavy Horní Bříza - 10 let městem.

19. červen 2004

Horní Bříza - 10 let městem

V sobotu 19. června budeme v Horní Bříze slavit výročí 10. let od udělení statutu města. Přijďte se podívat, pobejt a poveselit. Program začíná v 9 hodin průvodem od Klubu směrem ke hřišti u sokolovny a bude pokračovat až do 22 hodin, kdy nastoupí oblíbená hornobřízská kapela MDK band.

30. květen 2004

Pozvánka

5. červen 2004  jsou v Žilově oslavy 735 let od první zmínky. Mimo jiné tam budou k vidění nálezy ze Slatkova a i nějaké zkameněliny z okolí. Budete-li mít čas a chuť, přijďte se podívat.

22. květen 2004

spuštění webu Hornobřízsko - "jiný pohled na známou krajinu"

20. květen 2004

Publikování povídky o rytíři Hynku Břízovi z Čermné v Hornobřízském zpravodaji 04/2004. Přečíst ji ji můžete klidně hned!

25. únor 2004

Beseda "O historii Hornobřízska" v aule Masarykovy základní školy v Horní Bříze, za účasti autorů knihy Hornobřízsko: Skrývaná krása, utajená minulost, spojená s autogramiádou a prodejem této knihy.

19. prosinec 2003

Slavnostní pokřtění knihy - na obecním úřadě v Horní Bříze za účasti autorů, zástupců města a pozvaných hostů.

Hornobřízsko: Skrývaná krása, utajená minulost - Robert Trnka a spol. - ISBN - 80-86596-36-2 - vydáno 2003 - web: Michal Nágr