Hornobřízsko - skrývaná krása, utajená minulost

Co máme za lubem ?

Obal knihy - Hornobřízsko"Motto"

Zastavte se ve shonu všedního dne a poslechněte si povídání o historii i současnosti Hornobřízska.

Cílem této rozsahem nevelké publikace bylo ukázat lidem trochu jiný pohled na známou krajinu. Ukázat skrytý půvab a krásu, která není každému zjevná na první pohled. V této průmyslově velmi zasažené oblasti je vlídný přístup ke krajině více než potřebný.

"Výzva"

Všem, kdo mají doma staré fotografie, nákresy, tovaryšské listy apod., týkající se Horní Břízy.

Prosím dejte nám o sobě vědět, s vaším svolením si cennosti vypůjčíme, digitálně zpracujeme a v pořádku vrátíme.

V případě zájmu Vám předáme CD, na kterém budete mít své listiny či fotografie uchovány pro příští generace.

Mapování a obnova drobných památek:

Pokoušíme se shromáždit co nejvíce informací o dosud stojících památkách, následně provádíme jejich fotodokumentaci a zakreslení do map, případně GPS zaměření a archivaci na CD.

Zároveň se zajímáme o památky, které z krajiny již zmizely, nebo jsou k nepoznání poškozené. Sháníme informace o jejich původním vzhledu a umístění, o historii jejich vzniku a leckdy pohnutých osudech. Jsme vděčni za každou pomoc, radu, nákres či fotografii.

Pokud to bude v našich skromných silách, chceme se v budoucnosti na základě získaných informací pokusit o obnovu některých významnějších památek. V Horní Bříze a okolí se nejčastěji jedná o drobné lidové křížky, svaté obrázky ale také hraniční kameny, smírčí kříže. Dejte nám vědět, pokud můžete poskytnout nějaké informace o místech a památkách z následujícího seznamu.

Seznam ztracených, poškozených nebo opomíjených památek

(není-li uvedeno v závorce jinak, památky dnes již neexistují):

Obnova Kroftovy aleje:

Kroftova alej byla cesta, spojující ledeckou a žilovskou silnici zhruba v úrovni dnešní cihelny. Říkalo se jí též „Draha“. Dle vyprávění pamětníků zde byl překrásný výhled na Horní Břízu. Rostlo zde několik jabloní, ale hlavně tu prosperovaly hrušně všemožných odrůd. Ty nejranější a nejsladší hrušky bylo možno jíst už začátkem srpna, zatímco ty nejtvrdší se musely uložit do sklepa a jíst se daly až někdy v lednu.

Budeme se snažit o to, aby byla Kroftova alej obnovena a budeme rádi, když nám v tom pomůžete. Naším cílem je obnovit nejen cestu samotnou, ale vysázet kolem ní opět alej hrušní a jabloní, pokud možno z naroubovaných původních odrůd. Zároveň bychom někde uprostřed Kroftovy aleje rádi zřídili dřevěnou lavičku, aby unavení poutníci mohli spočinout pozadím na pevném podkladu a pohledem na stále hezčí Horní Bříze.

Propagace regionu:

První dva počiny už máme za sebou. Je to vydání brožurky o Hornobřízsku a zřízení těchto internetových stránek. Zde hodláme informovat o zajímavostech a kulturním dění v bližším i vzdáleném okolí Horní Břízy. I k tomu však potřebujeme Vaši pomoc. Čím dříve se od Vás dozvíme o pořádání Vašich akcí, tím dříve můžeme uveřejnit pozvánku na webu. Takže se nestyďte a dejte o sobě vědět. Je samozřejmě možné, abyste si svou pozvánku napsali sami do návštěvní knihy.

Bádání v místní historii a její popularizace:

Budeme i nadále neúnavně pátrat v archivech, na půdách, ve sklepích i v paměti pamětníků, abychom se o historii Horní Břízy a okolí dozvěděli co nejvíce. I v tom nám samozřejmě můžete pomoci.

Zajímavější poznatky budeme prezentovat formou přednášek a jejich stručný výtah se samozřejmě objeví i na těchto stránkách. Zároveň Vás budeme informovat o odbornějších článcích, věnovaných Hornobřízsku, pokud zaznamenáme jejich vydání.

Momentální směry pátrání:

Akce, které jsou zatím v plenkách:

Hornobřízsko: Skrývaná krása, utajená minulost - Robert Trnka a spol. - ISBN - 80-86596-36-2 - vydáno 2003 - web: Michal Nágr